Belépés

 | Kosár

loading

Elmélet 


Szenci Molnár Albert és a Vizsolyi Biblia új kiadásai
Bolti ár: 2100,- Ft
Online ár: 2100,- Ft
Kedvezmény: 0%

FIGYELEM!
A könyvből ez az utolsó példány! Amennyiben meg szeretné vásárolni, rendelje meg mielőbb!

Szenci Molnár Albert és a Vizsolyi Biblia új kiadásai


Historia Litteraria 21

Megjelenés éve: 2006
Oldalszám: 246
Kötés: kötött
ISBN: 9639671037
0. kiadás

darab   Kosárba

Vissza


A Vizsolyi Biblia (1590) évszázadokat átívelő történetének kezdetén, a 17. század első évtizedeiben Szenci Molnár Albert volt az, aki más nemzetek, elsősorban a német protestáns bibliakiadások példáját követve két alkalommal is újra kiadta a Vizsolyi Bibliát. A könyv célja a Molnár Albert által sajtó alá rendezett Hanaui (1608) és Oppenheimi Biblia (1612) filológiai elemzése. A tucatnyi korabeli külföldi bibliakiadás vizsgálata mellett, amelyekből Molnár bibliakiadói gyakorlatára lehetett következtetni, az elemzés feltárja eddig kevéssé kutatott műveinek azon utalásait is, amelyekből elvi állásfoglalására lehetett következtetni a bibliakiadás, bibliafordítás tekintetében. A két bibliakiadás fogadtatása protestáns körökben itthon és külföldön egyaránt pozitív volt. A katolikus ellentábort, nevezetesen Pázmány Pétert, majd Káldi Györgyöt azonban kemény bírálatra késztette. A nekik szóló feleletet a már idősödő Molnár Albert helyett az az új generációhoz tartozó Dengelegi Péter írta meg, aki főleg Hollandiában szerezte meg műveltségét. A könyv második része e vitairatok bemutatását tartalmazza. Pojjákné Vásárhelyi Judit a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar–latin szakának elvégzését követően, 1974. január 1-től az Országos Széchényi Könyvtár Régi Magyarországi Nyomtatványok Bibliográfiai Szerkesztőségébe került, amelynek 1989-től osztályvezetője. Hivatali munkája az 1801 előtti hazai nyomtatványok bibliográfiai számbavétele, feldolgozása és publikálása (RMNy). Fő kutatási területe a 16–17. századi régi magyarországi irodalom, különös tekintettel Szenci Molnár Albert munkásságára. Rá vonatkozó tanulmányai és könyve (Eszmei áramlatok és politika Szenci Molnár Albert életművében, Bp., 1985) mellett több Szenci Molnár-mű kiadására (Válogatott művek, Bp., 1976, Imádságos könyvecske, Kolozsvár, 1999, Bp., 2002), közöttük kritikai kiadásra (Discursus de summo bono, Bp., 1975) is vállalkozott.

leiras  
  
PatroNet CMS