Belépés

 | Kosár

loading

Legújabb kor 


Historicus Societatis Iesu. Szilas László emlékkönyv
Bolti ár: 3500,- Ft
Online ár: 3500,- Ft
Kedvezmény: 0%

Historicus Societatis Iesu. Szilas László emlékkönyv

Megjelenés éve: 2007
Oldalszám: 408
Kötés: fűzött
ISBN: 9789639662186
1. kiadás

darab   Kosárba

Vissza


Szilas László jezsuita rendtársam 2007. szeptember 10-én ünnepli 80. születésnapját. Sokszor találkoztam vele, mindig csak rövid időre, magyarországi látogatásai során vagy római dolgozószobájában beszélgetve. Emlékezetes marad egyik hosszú római sétánk, melynek során egy-egy épületről tények és szelíd humorral fűszerezett anekdoták sorát elevenítette fel, a maga finom módján utalva a ma is érvényes tanulságokra. Sokat épülök a már elhunyt másik két római magyar rendtörténész Lászlóval, Lukács Lászlóval és Polgár Lászlóval ápolt barátságán is: nemcsak ismerték, becsülték és támogatták egymás munkáját, de életüket is egymásra személyesen figyelve, egymást tapintatosan kiegészítve élték. Becsülöm lelkipásztori elkötelezettségét is, mely évről évre minden nyáron elviszi a kis bajorországi és ausztriai falvakba, ahol a mai napig a plébános helyettesítésében töltött szabadsága ad alkalmat arra, hogy az ottani híveket megismerje és papként szolgálja. Személyes kapcsolatunkon azonban messze túlnő P. Szilas László szakmai munkássága, amelyet történészként elsősorban Rómában, a Jézus Társasága Történeti Intézetében töltött bő 40 év során fejtett ki a legkülönbözőbb munkakörökben. Az évek során gazdag kapcsolatrendszert alakított ki, nemcsak a jezsuita történetírás nemzetközi művelőivel, hanem magyar kutatókkal is, akiket alkalomadtán talán saját feladatai háttérbe szorulása árán is támogatott. Alkalmi konzultációkon túl nemegyszer segített fiatal kutatókat római ösztöndíjhoz, szálláshoz jutni; szakmai és emberi kísérésüket jó pedagógusként, igazi nevelőként tekintette szívügyének. Közvetítő tevékenységének jelentős szerepe van abban, hogy a magyar jezsuita rendtörténet kutatói számára hozzáférhetővé vált a rend római központi levéltára. Mivel a magyar rendtartomány magyarországi archívuma nem állta ki a történelem viharait, a magyarországi tájakon működött jezsuitáknak az évszázadok folytán Rómával folytatott levelezése részben neki köszönhetően léphetett elő a kutatások kulcsfontosságú forrásává. Szerzetes-papi, történészi, nevelői munkásságának mostanra beérett gyümölcseiből ez az emlékkönyv nyújt válogatást. Barátai, tisztelői tanulmányokkal köszöntik. Köszönet mindazoknak, akik az összeállításában közreműködtek. Kedves Szilas László atya, Isten éltessen! Lukács János SJ tartományfőnök Vissza TARTALOM Lukács János: Előszó és köszöntő 9 MAGYAR JEZSUITA TÖRTÉNÉSZEK RÓMÁBAN 1950 UTÁN Molnár Antal: Beszélgetés Szilas László jezsuita egyháztörténésszel 13 Szilas László SJ életrajza 21 Szilas László SJ bibliográfiája 1963-2006 23 Szilas László SJ Polgár László SJ, a könyvész (1920-2001) 39 Molnár Antal: A római magyar iskola (Magyar jezsuita történészek Rómában 1950 után) 45 KORA ÚJKORI ESZMETÖRTÉNET ÉS VALLÁSOSSÁG SZABÓ Ferenc: SJ Pázmány Péter eredetisége Szent Tamás követésében és a kegyelemvitában 71 Szilágyi Csaba: Szántó (Arator) István vitája Roberto Bellarminóval 77 MONOK István: Az alsópapság szerepe az európai szellemi áramlatok befogadásában a kora újkori Magyarországon 89 Fazekas István: Kecskeméthy János (1633-1713). Vonások egy magyar jezsuita portréjához 104 BAÁN István: Adalékok a jezsuiták tevékenységéhez a magyarországi rutének uniója terén 118 FÜLEP Katalin: „Hitemmel pötsétlem... 1775. 130 OKTATÁS Thomas M. McCOOG SJ Törekvés az egyetértésre és kölcsönös tiszteletre Angol jezsuiták Sevillában, 1592-1605 151 NEMESHEGYI Péter: S J Keresztény nevelés Japánban a 16-17. században 169 BIKFALVI Géza: A jezsuita oktatás gyakorlata a Ratio studiorum szellemében 174 VÉGHSEŐ Tamás: Pálos misszionáriusok római képzése a 17. században. Vanoviczi János és Benkovich Ágoston a Collegium Germanicum et Hungaricumban 188 TÓTH Tamás: Egy jezsuita vezetésű hittudományi kar tervei a két világháború között 199 TEMPFLI Imre: Quo vadis, papnevelés? 212 KULTUSZTÖRTÉNET BITSKEY István: Pázmány Péter prédikációja Szent Mártonról 235 SZELESTEI N. László: A magyarországi Jézus Szíve-tisztelet kezdeteiről 245 SZILÁRDFY Zoltán: A magyarországi művészet hódolata Xavéri Szent Ferenc előtt. Kultusztörténet-ikonográfia 256 R. VÁRKONYI Ágnes: A kolozsvári Porta Triumphalis 1705 283 JEZSUITA SZÍNJÁTSZÁS Tüskés Gábor: - Knapp Éva: Magyar történelem a német jezsuita színjátékban 297 Kilián István: Színjátékszerű elemek a nagyváradi jezsuiták liturgiájában 311 Pintér Márta Zsuzsanna: A jezsuita ifjúság 17. századi példaképe: Holló Zsigmond 322 CZIBULA Katalin: A jezsuiták szerepe az európai klasszicista dramaturgiai hagyomány magyarországi elterjedésében 332 A KOMMUNISTA DIKTATÚRA SZORÍTÁSÁBAN ANDRÁS Imre: SJ Így kezdődött... A külföldre menekült magyar jezsuiták „hazamenése" 343 Németh László: Zágon József levelezése két magyar jezsuitával, avagy adalékok a milánói magyar közösség történetéhez 350 Gárdonyi Máté: Kerkai páter „somogyi kísérlete" (1948) 368 Fejérdy András: „Az államtitkárság legalább 70%-ban a jezsuita rend szemével lát és annak eszével gondolkozik". A magyar állambiztonsági szervek képe a jezsuitákról 374 A kötet szerzői 407 Személynévmutató 407 Index 393

leiras  
  
PatroNet CMS