Belépés

 | Kosár

loading

Praxis 


Kevélység - A létezés szenvedélye. A 7 főbűn
Bolti ár: 1800,- Ft
Online ár: 1620,- Ft
Kedvezmény: 10%

Kevélység - A létezés szenvedélye. A 7 főbűn

Megjelenés éve: 2011
Oldalszám: 199
Kötés: puhafedeles
ISBN: 9789632792989
0. kiadás

darab   Kosárba

Vissza


Ke­vély­ség, fös­vény­ség, bu­ja­ság, irigy­ség, tor­kos­ság, harag, jóra való rest­ség – ez a hét ki­fe­je­zés a bűnök egész uni­ver­zu­mát fog­lal­ja össze. A hét fő­bűn­re az ókori vi­lág­ban a go­nosz meg­tes­te­sü­lé­se­ként te­kin­tet­tek, a zsi­dó-ke­resz­tény kul­túr­kör­ben pedig az er­kölcs­te­len­ség meg­fé­ke­zé­sé­nek egyik fő­pil­lé­re­ként ka­pott ki­emelt sze­re­pet. Mit mon­da­nak ezek a ki­fe­je­zé­sek nap­ja­ink­ban? Mi ma­radt meg egy­ko­ri vég­ze­tes és ve­sze­del­mes ter­mé­sze­tük­ből?

leiras  
  
PatroNet CMS