Belépés

 | Kosár

loading

Nyelvtudomány 


Tanulmányok a mentális lexikonról
Bolti ár: 2990,- Ft
Online ár: 2691,- Ft
Kedvezmény: 10%

Tanulmányok a mentális lexikonról


Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 92.

Megjelenés éve: 2009
Oldalszám: 456
Kötés: puhafedeles
ISBN: 9789639902237
0. kiadás

darab   Kosárba

Vissza


A Tanulmányok a mentális lexikonról – Studies on the Mental Lexicon című kötet 6 fejezetre oszlik. A 17 magyar és 19 angol nyelvű tanulmány a pszicholingvisztika - ezen belül főleg a mentális lexikon – aktuális kérdéseivel foglalkozik magyar és nemzetközi kontextusban. A tanulmánykötet célja, hogy megismertesse az érdeklődőket a vezető kelet-közép- és egyes nyugat-európai kutatók legújabb eredményeivel. Az 1. fejezet a mentális lexikon összetételével, rendeződésével, a tárolási mechanizmusokkal foglalkozik. A tanulmányok a szószintű vizsgálatokat helyezik a középpontba: a szóasszociációs teszteket, a lexikai elérést, a szófelismerést és a tájnyelvi szavak tárolását. A 2. fejezet tanulmányai a többnyelvű környezetben felnövekvő gyermekek nyelvelsajátításával foglalkoznak. A szerzők rávilágítanak a gyermekkori többnyelvűség előnyeire és az elsajátítás közben felmerülő problémákra. A 3. fejezet központi témája a sikeres nyelvelsajátítás mind az első, mind pedig a második nyelv vonatkozásában. A 4. fejezet témája a beszédprodukció fejlődése: annak szerepe a fonológiai elsajátításban, zavarai a spontán beszédben zavaró körülmények között, a szimultán tolmácsolás folyamán. Az 5. fejezet a beszédpercepcióval foglalkozik. Olvashatunk a diszlexiás gyermekek tanulási nehézségeiről, továbbá arról, miként vezethetnek a beszédértés zavarai tanulási zavarokhoz. A második nyelv vonatkozásában a tanulmányok vizsgálják a szinkrontolmácsolás beszédpercepciót érintő kérdéseit, a magyar anyanyelvű németül és angolul tanuló gyermekek beszédészlelését, a nyelvek fonológiai percepcióját. A fejezet záró tanulmánya a színek kommunikációra tett hatásával foglalkozik. A 6. fejezet kitekintést nyújt az alkalmazott fonetika, a régi szövegek és a névadási szokások világába, valamint az informatika és a nyelvészet összefonódása által lehetséges szövegnyelvészeti számítógépes elemzéseket mutatja be.

leiras  
  
PatroNet CMS