Belépés

 | Kosár

loading

Film, színház, muzsika, média 


Dionysos színrevitele
Bolti ár: 2800,- Ft
Online ár: 2464,- Ft
Kedvezmény: 12%

Dionysos színrevitele


A közvetítés kulturális technikái az antik irodalomban és filozófiában.

Megjelenés éve: 2010
Oldalszám: 288
ISBN:
0. kiadás

darab   Kosárba

Vissza


"Dionysos nem csupán Héraklés szerepének felöltésére képtelen, hanem voltaképpen saját isteni >>szerepének<< (tehát tulajdonképpen >>természetének<<) tökéletes >>eljátszására<< is - ám e >>természet<< végül is győzedelmeskedik. Az isten maszkja mögül minduntalan emberi-esendő arc bukkan elő - akárha az őt alakító színészé vagy valamely nézőé volna. Vagy általában véve előbbukkan a társadalmi identitás mindenkori - kulturálisan kódolt és különböző médiumok által létrehozott - maszk jellege, anélkül, hogy ennek eredményeként végül a személyes identitás is puszta csalóka tüneményként lepleződnék le." Az e kötettel induló Classica & Theoria könyvsorozat célja ókortudomány és modern irodalomtudomány egymáshoz közelítése, illetve eleve adott közelségük tudatosítása. A sorozatban olyan monográfiák és tanulmánykötetek látnak napvilágot, amelyek antik szövegek értelmezésére a modern irodalom- és kultúratudományok belátásainak alkalmazásával vállalkoznak, illetve amelyek alapvető irodalomelméleti problémákat a klasszika-filológia sajátos szempontrendszere felől helyeznek új megvilágításba.

leiras  
  
PatroNet CMS