Belépés

 | Kosár

loading

Elmélet 


Visszaemlékezések
Bolti ár: 4990,- Ft
Online ár: 4242,- Ft
Kedvezmény: 15%

Visszaemlékezések

Megjelenés éve: 2021
Oldalszám: 682
Kötés: kötve
ISBN: 9789634162490
1. kiadás

darab   Kosárba

Vissza


A visszaemlékezés a 20. századi magyar történettudomány egyik kimagasló képviselőjének, a magyar és az európai középkori tör­ténelem nemzetközileg is elismert kutatójának, a népiségtörténeti iskola hazai megteremtőjének, Mályusz Elemérnek (1898–1989) a tollából származik. Az 1970-es évek első felében készült, majd a következő évtizedben többször is kiegészített és átdolgozott me­moár nem csupán visszaemlékezés, hanem mint Mályusz mind­egyik tudományos munkája, ez is hatalmas tényanyagra épülő, rendkívül adatgazdag, szigorú igényességgel, tartalmi és formai műgonddal, nemesen archaikus stílusban megírt mű. Az olvasó a szerző számos nehézséggel, buktatóval terhes, de nem kevés sikert is felmutató gazdag életpályáját gyermekkorától egészen hatvanéves koráig kísérheti e kötetben nyomon. Mályusz vissza­tekintve életének fontosabb mozzanataira, fordulópontjaira nem egyszerűen egy kronologikus felépítésű memoárt vetett papírra. A fő hangsúlyt tanulmányainak, rendkívül tudatos életpálya-választásának és ezzel szoros összefüggésben tudományos érdek­lődésének és munkásságának a bemutatására helyezte. Személyes sorsának alakulását, tudományos tevékenységét és sikereit, éle­tének buktatóit egy rendkívül sajátos, már-már radikálisan kon­zervatív jellegű szemszögből, igen életszerűen kívánja láttatni, ügyelve arra is, hogy az általa át- és megélteket mindig az adott időszak politikai, társadalmi és kulturális jelenségeinek, esemé­nyeinek összefüggéseibe ágyazva tárgyalja.

leiras  
  
PatroNet CMS