Belépés

 | Kosár

loading

Magyar 


Kánon és komparisztika. A kanonok többszólamúsága kelet-közép-európai kontextusban
Bolti ár: 3950,- Ft
Online ár: 3358,- Ft
Kedvezmény: 15%

Kánon és komparisztika. A kanonok többszólamúsága kelet-közép-európai kontextusban

Megjelenés éve: 2019
Oldalszám: 335
Kötés: fűzve
ISBN: 9789636938260
1. kiadás

darab   Kosárba

Vissza


" A Kánon és komparatisztika A kánonok többszólamúsága kelet-közép-európai kontextusban című kötet az utóbbi évtizedben megújult és aktivizálódott magyarországi összehasonlító irodalomtudományi kutatások újabb eredménye. A konferenciakiadvány a 2019 májusában a Pannon Egyetemen rendezett nemzetközi konferencia előadásait gyűjti egybe. A komparatista ambíciót jelzi, hogy a kötet megőrzi a konferencia szándékát, és a magyar irodalomtudományt párbeszédhelyzetbe hozza a nemzetközi komparatista kutatói közösséggel, így a kötet nyitófejezetének francia és angol nyelvű szövegeiben különböző nemzetiségű kutatók reflektálnak a kötet problémafelvetésére, kánon és a komparatisztika összefüggéseire. Híven átfogó koncepciójához, a könyv a két hívószónak szentelt önálló tanulmányok mellett egyes műfajok, eszmetörténeti kategóriák vizsgálatának keretében is tárgyalja a komparatív elemzés szerepét a kánonképződés történeti és elvi folyamatainak feltárásában. A további fejezetekben csoportosított tanulmányok azonban nem csupán tematikus szempontból fontosak, hanem a komparatív megközelítésmódok korszerű alkalmazását is példázzák, hiszen a kulturális és művészeti cserefolyamatok, a többnyelvűség, az eltérő és mégis hasonló kulturális hagyományok térségi megvalósulásainak poétikai tétjeit emelik ki változatos példákon keresztül. A kötet jó arányérzékkel teremt egyensúlyt az elméleti kérdésfelvetések és a különböző típusú műértelmező eszmefuttatások között, továbbá innovatív, egyszersmind továbbgondolásra ösztönző képet vázol föl a térségi kanonizációs folyamatok kelet-közép-európai kontextusának sajátosságairól. A Kánon és komparatisztika a kortárs magyar irodalomtudomány és irodalomtörténet fontos és aktuális feladatára vállalkozik, a kötet két hívószavának kapcsolódásait nagyívű történeti-elméleti áttekintések és alapos, részletekbe menő elemzések, esettanulmányok mutatják be.A kiadvány a területen az utóbbi években végzett munka szintézisét is adja." (Részletek Bengi László és Z. Varga Zoltán lektori véleményéből)

leiras  
  
PatroNet CMS