Belépés

 | Kosár

loading

Középkor 


Tatrosi másolat (Müncheni kódex) -új olvasatban 1466-2020
Éppen nincs, de lesz!

Tatrosi másolat (Müncheni kódex) -új olvasatban 1466-2020

Megjelenés éve: 2020
Oldalszám: 333
Kötés: kötve
ISBN: 9786155568961
1. kiadás

darab   Kosárba

Vissza


A MÜNCHENI KÓDEX OLVASATA. Nyíri Antal és munkatársai betűhű kritikai szövegkiadása alapján. Az olvasatot és a szójegyzéket készítette és a kötetet szerkesztette: MÉSZÁROS ANDRÁS és H. TÓTH TIBOR. A Jegyzeteket H. Tóth Tibor, a Függelékeket Mészáros András írta. Lektor: Zelliger Erzsébet. Fekete Sas Kiadó – Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány – Magyarságkutató Intézet, Budapest, 2020 . . TARTALOMJEGYZÉK . ELŐSZÓ……………………………………………………………….………..9 BEVEZETÉS…………………………………………………………………..11 1. A közlés célja és az olvasat………………………………………………….11 2. Az átírás kérdései……………………………………………………………12 3. A könyv fölépítése…………………………………………………………..21 A MÜNCHENI KÓDEX NAPTÁRÁNAK OLVASATA…………………..25 A MÜNCHENI KÓDEX NÉGY EVANGÉLIUMÁNAK OLVASATA……43 Máté evangéliuma……………………………………………………………..45 Márk evangéliuma……………………………………………………………..87 Lukács evangéliuma………………………………………………………….114 János evangéliuma……………………………………………………………158 JEGYZETEK…………………………………………………………………191 Szövegjavítás, szöveghiány………………………………………………….193 Jelölési hibák és megjegyzések………………………………………………202 Fordításra vonatkozó, értelmezést segítő megjegyzések…………………….207 SZÓJEGYZÉK………………………………………………………………219 1. Nyelvjárási sajátosságok……………………………………………………….219 2. A szószedet kérdései……………………………………………………………..221 Szójegyzék a naptárhoz……………………………………………………..225 Szójegyzék az evangéliumokhoz…………………………………………….227 FÜGGELÉKEK…………………………………………………………….255 Rövidítések, jelek, fogalmak magyarázata a Függelékekhez………………….255 I. Függelék…………………………………………………………………..262 AZ E-FÉLE HANGOK RENDSZERE A MÜNCHENI KÓDEXBEN…….262 Áttekintés……………………………………………………………………264 Szóállományok………………………………………………………………285 Összegző gondolatok………………………………………………………..316 II. Függelék………………………………………………………………….317 A ZÁRT Ë-ZÉS ÁLTALÁNOS RENDSZERE……………………………..317 VÁLOGATOTT IRODALOM……………………………………………..327 . . Beszerezhető? . Eleddig egyetlen híradás jelent meg, a társkiadó (tördelő) Fekete Sas Kiadótól: https://feketesas.hu/konyv/a-muncheni-kodex-olvasata/ . Pillanatnyilag a kötet kereskedelmi forgalomban nem kapható, s úgy tudni: a Magyarságkutató Intézettől lehet majd megszerezni ezt a kiadást. Később érdemes lenne hozzáférhetővé tenni nyelvészeknek, egyetemi hallgatóknak, tanulóknak és a szélesebb érdeklődő körnek – akár a világhálón is. . . A hátlapszöveg: . „A most megjelenő kötettel az Olvasó a Müncheni kódex (Tatrosi másolat, Jászay-kódex) néven ismert nyelvemlékünk hiteles, pontos és teljes olvasatát veheti kezébe. Első fönnmaradt anyanyelvű naptárunkat és evangéliumfordításunkat mintegy 600 éve magyarították, feltehetőleg a szerémségi Kamoncban. A fordítás szövegének másolatát Némëti György készítette 1466-ban a moldvai Tatrosban. A kódex korábbi, Szabó T. Ádám által készített, 1985-ben megjelent olvasata az e hangok jelölésbeli különbségeit figyelmen kívül hagyta; ez az új kritikai olvasat viszont teljes mértékben érvényre juttatja a kódex nyelvtörténeti szempontból is kiemelkedő jelentoségű sajátosságát: a zárt és a nyílt e hangok megkülönböztetését. Ez a jelölés az ún. Huszita Biblia három kódexe közül kettőnek, a Bécsi és a Müncheni kódexnek egyedülálló különlegessége. Az olvasat az eredeti kézirat mellett Nyíri Antal és munkatársai betűhű kritikai szövegkiadására, illetőleg a kódex magyar–latin szótárára támaszkodik, és a mai helyesírás alkalmazása ellenére (hangok, hangkapcsolatok, értelmezést megkönnyítő központozás) hűen követi a kódex kéziratának minden betűjét és hangját. A kötet közreadásával a kódex szövege mindenki számára elérhetővé és viszonylag könnyen olvashatóvá válik. A nyelvemlék olvasatát előszó és bevezetés, magyarázó jegyzetsor, valamint a nyelvjárási jellemzők áttekintésével induló bőséges szójegyzék és a nyelvemlék zárt ë-zésének rendszerét részletesen bemutató függelék egészíti ki. A szerkesztők e munkával is felhívják a figyelmet nyelvemlékeink alapos megismerésének és feldolgozásának fontosságára.” Szerkesztette: M. A.

leiras  
  
PatroNet CMS