Belépés

 | Kosár

loading

Magyar Bolti ár: 2940,- Ft
Online ár: 2499,- Ft
Kedvezmény: 15%

"Ősszel" Arany János és a hagyomány

Megjelenés éve: 2018
Oldalszám: 300
Kötés: kötve
ISBN: 9789639671690
1. kiadás

darab   Kosárba

Vissza


A kötet címe a költő egyik fontos versét, az Ősszel címűt idézi fel: ez a költemény ugyanis látványosan tematizálja a hagyomány választásának és szelektálásának az aktusát, Homérosz és Osszián neve s (valódi, illetve fiktív) életműve köré rendelve. Márpedig a konferenciának éppen az volt az egyik vezérgondolata, hogy Aranynak és a hagyománynak a sokrétű és változatos viszonyát próbálja meg körüljárni: egyrészt azt, hogy maga Arany miképpen kapcsolódik a számára nem egyszerűen adva lévőnek mutatkozó, hanem újraalkotandó és elsajátítandó tradícióhoz, másrészt pedig hogy ő maga miképpen válik hagyománnyá. A kötet szerzői ezt a lehetőséget igen sokféle módon fogták föl: voltak olyan tanulmányok, amelyek a lírai vagy epikus életmű hagyományválasztásaiból indultak ki, mások Arany értekező prózájában keresték meg a hagyomány újraértésének a gesztusait, de akadtak olyan dolgozatok is, amelyek bizonyos társadalmi szereplehetőségek vagy éppen tárgytörténeti kapcsolatok nyomán indultak el. S végül Arany hagyománnyá válásának a kérdései is egy igen árnyalt irodalmi viszonyrendszert láthatóvá téve lettek témává emelve. A kötet a szélesebb szakmai nyilvánosság előtt is látható és méltó módon jeleníti meg az ELTE BTK XVIII–XIX. Századi Tanszékének a munkáját: a szerzők mindegyike ugyanis ehhez a tanszékhez kötődik. Tartalomjegyzék: Előszó... 7 Arany mint értekező... 11 Balogh Piroska: „Hát még egy harmadik nincs: aesthetice?” A Széptani jegyzetek értelmezési lehetőségei... 13 Gajda Péter: Arany mint filológus ... 33 Fazekas Júlia: Hogyan alakította folyóiratait Arany János? Szerkesztői tevékenysége a Szépirodalmi Figyelő és a Koszorú című lapok kontextusában ... 71 Arany és a világirodalom áramlatai ... 95 Gergye László: Arany és a skandináv irodalom... 97 Boldog-Bernád István: Arany János és a gótikus irodalom... 107 Arany és a női szereplehetőségek viszonya... 127 Gyimesi Emese: Szendrey Júlia és Arany János kapcsolata... 129 Steinmacher Kornélia: „Rossz időket élünk, rossz csillagok járnak...” Zách Klára alakja a magyar hagyományban... 153 Arany lírai világteremtése .... 179 Eisemann György: Természet és nyelvhagyomány Arany János lírájában... 181 Szilágyi Márton: A kimondhatóság határvidékén: elhallgatás és érzékiség (Arany János: Tetemre hívás) ... 191 Devescovi Balázs: Leírás és elmélkedés Arany Jánosnál... 209 Arany mint hagyomány .... 227 Margócsy István: Mi is az az epikai hitel? Arany János koncepciójának „revíziója”.... 229 Vaderna Gábor: Dallal vagyok tele. Arany János Vojtinaverseinek utóélete... 247 Rövidítésjegyzék... 284 A kötet szerzői... 287 Névmutató... 288

leiras  
  
PatroNet CMS