Belépés

 | Kosár

loading

Legújabb kor 


A cselekvő életről
Bolti ár: 1500,- Ft
Online ár: 1500,- Ft
Kedvezmény: 0%

A cselekvő életről


Sursum I.

Megjelenés éve: 2018
Oldalszám: 60
ISBN: 9789631289565
1. kiadás

darab   Kosárba

Vissza


A kötet három tanulmánya (Marco Pallis: A cselekvő életről; Brian Keeble: A munka és a szent; Ananda K. Coomaraswamy: Quod factum est in ipso vita erat) különböző oldalról és szempontok szerint tárja fel a cselekvés, a cselekvő élet lényegi mibenlétét, tradicionális normáit, illetve a szellemi úton, az Isten felé irányuló törekvésben betöltött legitim szerepét. • Mi is voltaképpen a cselekvés? • Milyen helyet foglal el az emberi léttagozatok hierarchiájában? • Mit érhetünk el általa, és mit nem? • Milyen lehetőségeket és milyen veszélyeket rejt magában? • Milyen módon kell megélnünk és gyakorolnunk ahhoz, hogy „elnyerje jutalmát”? Többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ a három neves angolszász szerző, kitérve egyúttal számos olyan alapvető és gyakorlati jelentőséggel bíró kérdés- és problémakörre, mint például a kontemplatív, a cselekvő és az élvező élet tradicionális megkülönböztetése, vagy a cselekvés természetével és szerepével kapcsolatos modern felfogás tévedései... * Idézet a könyvből: „Jelen esszé címét és témáját nem azért választottuk, mert a cselekvés tekintendő az élőlények életében a legfontosabb tényezőnek, vagy mert egybeesik lehetőségeik teljességével, hanem egyszerűen azért, mert sokunk számára jelen pillanatban ez a realizáció legfőbb eszköze. Nagymértékben elköteleződtünk a cselekvő élet mellett, legalábbis szándékunk szerint, s ebből következően közvetlen és praktikus jelentőséggel bír, hogy feltárjunk valamit a természetéből, tájékozódjunk ama feltételek felől, amelyek irányítják, és ami talán mindennél fontosabb, hogy felismerjük a korlátait, ily módon, miközben a lehető legnagyobb mértékben javunkra fordítjuk a cselekvő életet, egyidejűleg megmeneküljünk egy általános tévedéstől, mely abban áll, hogy olyan előnyöket is várunk tőle, amelyek kívül esnek a keretein.” (Marco Pallis) * „A Cselekvő Életről” című ezen kiadványt a cselekvő élet melletti nagymértékű elköteleződés kérdésköre iránt mélyebb kontextusban is érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, annak érdekében, hogy feltárjuk annak természetét, tájékozódjunk azon feltételekről, amelyek azt meghatározzák és irányítják, és ezzel együtt felismerjük a korlátait is, a hibás döntések és tévedések elkerülése érdekében...

leiras  
  
PatroNet CMS