Belépés

 | Kosár

loading

Újkor 


Magyarok a bécsi hivatalnokvilágban. A kozös külügyminisztérium magyar tisztviselői 1867-1914
Bolti ár: 3200,- Ft
Online ár: 2720,- Ft
Kedvezmény: 15%

Magyarok a bécsi hivatalnokvilágban. A kozös külügyminisztérium magyar tisztviselői 1867-1914

Megjelenés éve: 2017
Oldalszám: 298
Kötés: kötött
ISBN: 9789634160847
1. kiadás

darab   Kosárba

Vissza


omogyi Éva 1937-ben született Budapesten. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 1961-ben szerzett magyar-törté­nelem szakos tanári diplomát. Azóta az MTA Történettudományi Intézetében (ma: MTA BTK Történettudományi Intézet) dolgozik. Két évtizeden át vezette az intézet Újkori Osztályát, 2012-ben lett emeritus professzor. Munkásságáért 1985-ben az osztrák Forschungs-gemeinschaft Anton Gindely-díjban, a Soros Alapítvány 1992-ben Ránki György-díjban részesítette. 2000-ben az Osztrák Tudomá­nyos Akadémia levelező tagjává választotta. Kutatási területe a Habsburg Monarchia dualizmus kori története. Az osztrák-német liberálisoknak a magyar kiegyezéssel kapcsola­tos álláspontja alakulását vizsgálta A birodalmi centralizáció­tól a dualizmusig című, első nagyobb monográfiájában, amely élénk nemzetközi érdeklődést váltott ki. Az 1980-as évektől magyar részről vezetője volt a Monarchia közös minisztertanácsa jegyző­könyvei közzétételére alakult osztrák-magyar bizottságnak. Ő maga a sorozat három kötetét publikálta. E forráskiadványra épült a Kor­mányzati rendszer a dualista Habsburg Monarchiában című munkája. Évek óta foglalkoztatja, hogy kik voltak azok a tisztvi­selők, akik a közös kormányzatban szerepet vállaltak, milyen társa­dalmi közegből érkeztek, hogyan alakult nemzeti identitásuk; magyar voltuk és birodalmi szolgálatuk összhangjának vagy konfliktusának problémája. Ez most megjelenő könyvének központi témája.

leiras  
  
PatroNet CMS