Belépés

 | Kosár

loading

Újkor 


Luther és Magyarország.A reformátor kapcsolata hazánkkal haláláig
Bolti ár: 800,- Ft
Online ár: 800,- Ft
Kedvezmény: 0%

Luther és Magyarország.A reformátor kapcsolata hazánkkal haláláig

Megjelenés éve: 1996
Oldalszám: 193
Kötés: fűzve
ISBN: 9638434074
1. kiadás

darab   Kosárba

Vissza


A lutheri reformáció intézményessége Magyarországon abban nyilvánult, hogy az igehirdetés visszanyerte a gyülekezetben eredeti jelentőségét. Míg Luther hazájában és sokhelyt a felsőség intézkedései tették általánossá a reformációt, addig nálunk ebben a korban egyedül az igehirdetés, az Isten kegyelmének eszközei, tehát tisztára egyházi intézmények munkálták a kereszténység megújulását. Ezzel a ténnyel magyarázható meg az, hogy sem a vizsgált korban sem Magyarországról általában, sem egyes területekről nem, hogy ott Luther keresztyénsége teljes mértékben megvalósult. Ellenben Luther művének hódítását mindenütt megállapíthatjuk, ahol újra a Krisztus evangéliumát hirdették és megint hamisítatlanul nyújtották a szentségeket a gyülekezetekben. Tartalomjegyzék: I. Bevezetés; 1. Luther műve; 2. A reformáció tárgyi feltétele Magyarországon; 3. A keresztyénség egyetemessége; 4. Magyarország sajátos helyzete; 5. Luther és Erasmus, II. A hatás kezdete; 1. Luther iratai Magyarországon; 2. Az első jelenségek; 3. Az Ige hirdetése; 4. A búcsú ügye, 5. Az egyházfegyelem, a papi rend ügye; 6. A szerzetesség, a szentek tisztelete ügye, 7. Összefoglalás; III. A királyi udvar és az országgyűlés, 1. Luther és Werbőczy, 2. Luther és Mária királynő, 3. Luther és Ferdinánd, IV. A török-kérdés, 1. Tárgyalásnak szükségessége, 2. Luther nyilatkozatai 1525 előtt, 3. Luther nyilatkozatai 1525 után, 4. A próféta sorsa, V. A tanítványok, 1. Sylvester János, 2. Dévai Mátyás, a magyar Luther, 3. Faber Egyed, 4. Stöckel Lénárt, 5. Ozorai Imre, 6. Gálszécsi István és Batizi András, 7. Egy névtelen tanítvány, 8. Luther főúri tisztelője, 9. Heltai Gáspár, VI. Befejezés, Luther műve Magyarországon, Függelék: 1. Magyarországi tanulók a wittenbergi egyetemen Luther életében, 2. Gálszécsi István: A keresztény tudományról való rövid könyvecske 1538, 3. Luther 1539. aug. 4-én kelt levele Révay Ferenchez; 4. Luther 1544. ápr. 21-én kelt levele az eperjesi és szomszédos gyülekezetek lelkészeihez

leiras  
  
PatroNet CMS