Belépés

 | Kosár

loading

Nyelvtudomány 


Közérdekű nyelvészet
Bolti ár: 1200,- Ft
Éppen nincs, de lesz!

Közérdekű nyelvészet

Megjelenés éve: 1999
Oldalszám: 160
Kötés: fűzve
ISBN: 9633797101
1. kiadás

darab   Kosárba

Vissza


Szokatlan, ​a nyelvészettel foglalkozó tanulmánykötetektől eltérő cikkválogatás Kontra Miklós könyve; a Közérdekű nyelvészet célja: vitaindítás aktuális, közérdekű problémákról, alapvető társadalmi kérdésekről. A szerző meggyőződése, hogy ez a különben „száraz tudomány” számos társadalmi probléma orvoslásában lehetne segédeszköz – szolgálva a köz érdekeit. ; Céljának megfelelően a kötet olyan tanulmányokból válogat, amelyek nem annyira az elméleti nyelvészetet, sokkal inkább a szociolingvisztika irányzatait közelítik tárgyukkal, és amelyekben a felvetett nyelvi, nyelvészeti, kommunikációs kérdések társadalmunk széles rétegeit érintik. A tanulmánykötet – egy-egy jelentősebb témakörnek megfelelően – négy nagyobb fejezetre tagolódik. Az első blokk a kétnyelvűséget, az ezzel kapcsolatos jelenségeket vizsgálja, olyan fogalomkörök alapján, mint pl. a tiszta magyar beszéd, az idegenszó-használat, a kétnyelvű oktatás, az amerikai magyarok anyanyelv-használata, a szlovák államnyelv törvényei – a kérdéskörökhöz kapcsolódó társadalmi reakciók bemutatásával párhuzamosan. A jog, a nyelvészet és a nyelvművelés összefüggéseivel foglalkozik a második, a Nyelv és jog című fejezet, amelyben a szerző nem csupán a nyelvészet és a jog általános kapcsolatait taglalja, de „gyakorlati példán”, az 1990-es Duna-gate pert elemezve mutat rá a nyelv, az oktatás és az emberi jogok bonyolult összefüggés-rendszerére. Kitér a magyarországi cigány népesség tannyelvi diszkriminációból fakadó hátrányaira is. A Globalizáció című blokkban az angol-amerikai nyelvi és kulturális imperializmus komplex kérdéskörében vizsgálódik: bemutatja a kapcsolódó magyar példákat és elsősorban az oktatási rendszerben való jelenlétüket, kiemelten az idegennyelv-tanulásra vonatkozó határozatokat és az állami nyelvvizsgák újraszabályozásával kapcsolatos vitákat. Az utolsó rész (Magyar vizsgálódások) az anyanyelvünkben terjedő angol kifejezéseket taglalja társadalmi megközelítésben, és választ próbál adni arra a kérdésre, hogy miért beszél ma sok művelt magyar „műveletlen magyart”. Beszél a kommunikációs kudarc jelenségéről, a nyelvészet és a társadalomkutatás összefüggéseiről, a „közös” kutatások során feltárt társadalmi dilemmákról. ; A kötet érdekes és aktuális problémákat felvetve, színes példákkal, vitára késztető vélemények felsorakoztatásával és kitekintő bibliográfiájával hasznos, ugyanakkor szórakoztató és elgondolkodtató olvasmány lehet – mindazok számára, akiknek nem közömbös a magyar nyelv sorsa.

leiras  
  
PatroNet CMS