Belépés

 | Kosár

loading

Szittya 


Jürkák, tormák, merják-Szemelvények a finnugor nyelvű népek történetének korai forrásaiból
Bolti ár: 4500,- Ft
Éppen nincs, de lesz!

Jürkák, tormák, merják-Szemelvények a finnugor nyelvű népek történetének korai forrásaiból

Megjelenés éve: 2016
Kötés: kötött
ISBN:
1. kiadás

darab   Kosárba

Vissza


Tartalom 1. Bevezetés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1.1. A finnugrisztika/uralisztika és a finnugor történelem fogalmi meghatározásáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 1.2. A finnugor őstörténet kutatása Magyarországon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 1.3. A keleti finnugorok történetének kutatása Magyarországon . . . . . . . . . . 33 1.4. A szöveggyűjtemény felépítéséről, a források közlésének módjáról . . . . . 39 2. Ókori és középkori latin–görög–héber források . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 2.1. Ariszteasz és az Arimaszpeia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 2.1.1. Ariszteasz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 2.1.2. Szövegközlések, fordítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 2.1.3. Az Arimaszpeia Hérodotosznál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 2.2. Hérodotosz: A görög–perzsa háború . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 2.2.1. Hérodotosz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 2.2.2. Hérodotosz történeti könyvei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 2.2.3. Hérodotosz művének esetleges finnugor vonatkozásairól . . . . . . . 43 2.2.3.1. Isszédonok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 2.2.3.2. Arimaszposzok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 2.2.3.3. Androphagoszok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 2.2.3.4. Melankhlainoszok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 2.2.3.5. Budinoszok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 2.2.3.6. Gelónoszok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 2.2.3.7. Thüsszagéták . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 2.2.3.8. Iürkák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 2.2.3.9. Argippaioszok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 2.2.4. Szövegközlések, fordítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 2.2.5. Hérodotosz negyedik könyvének esetleg finnugorokra vonatkozó részei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 2.3. Tacitus: Germania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 2.3.1. Tacitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 2.3.2. A Germania finnugor vonatkozásairól . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 2.3.3. Szövegközlések, fordítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 2.3.4. A Germania finnugor vonatkozású részei . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 2.4. Jordanes: Getica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 2.4.1. Jordanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 2.4.2. A Getica finnugor vonatkozású részeiről . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 2.4.3. Szövegközlések, fordítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 2.4.4. A Getica finnugor vonatkozású részei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 klima_tanulmányok.indd 5 2016.11.09. 14:19:31 6 JÜRKÁK, TORMÁK, MERJÁK 2.5. Bíborbanszületett Konstantin: A birodalom kormányzásáról . . . . . . . . . . . 71 2.5.1. A szerzőről . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 2.5.2. De administrando imperio (A birodalom kormányzásáról) . . . . . . . 71 2.5.3. A De administrando imperio finnugor vonatkozásairól . . . . . . . . . 72 2.5.4. Szövegközlések, fordítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 2.5.5. A De administrando imperio mordvin vonatkozású részlete . . . . . 72 2.6. Egy magyar püspök levele egykori párizsi iskolatársához . . . . . . . . . . . . . 73 2.6.1. A levél keletkezési körülményeiről . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 2.6.2. A levél finnugor vonatkozásáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 2.6.3. Szövegközlések, fordítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 2.6.4. A levél mordvin vonatkozású részlete Gy. Ruitz Izabella fordításában Matthaeus Parisiensis krónikája alapján A tatárjárás emlékezete című kötetből . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 2.6.5. A levél mordvin vonatkozású részlete Tardy Lajos fordításában a Waverley-évkönyv alapján A tatárországi rabszolga-kereskedelem… című kötetből . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 2.7. József kazár kagán levele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 2.7.1. József kazár kagán levelének keletkezési körülményeiről . . . . . . . . 75 2.7.2. József kazár kagán levelének finnugor vonatkozásairól . . . . . . . . . 77 2.7.3. Szövegközlések, fordítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 2.7.4. József kazár kagán levelének finnugor vonatkozású részlete Kohn Sámuel közlésében . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 2.7.5. József kazár kagán levelének finnugor vonatkozású részlete Shlomo J. Spitzer – Komoróczy Géza közlésében . . . . . . . . . . . . . . 80 3. Európai utazók a középkorban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 3.1. Alfréd király Orosiusa (Wulfstan és Halogalandi Ottár úti jelentése) . . . . . 81 3.1.1. A mű keletkezéséről . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 3.1.2. Alfréd király Orosiusának finnugor vonatkozásairól . . . . . . . . . . . 82 3.1.3. Szövegközlések, fordítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 3.1.4. Alfréd király Orosiusának finnugor vonatkozású részletei . . . . . . . 85 3.2. 13. századi szerzetes utazók (Julianus, Plano Carpini és társai, Rubruk) úti jelentései . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 3.2.1. A magyar expedíciók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 3.2.1.1. Julianus úti jelentéseinek finnugor vonatkozásairól . . . . . 90 3.2.1.2. Szövegközlések, fordítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 3.2.1.3. A Julianus első útjáról készült jelentés mordvin vonatkozású részletei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 3.2.1.4. Julianus második útjáról készült jelentésének mordvin, merja és votják vonatkozású részletei . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 3.2.2. Plano Carpini és társainak útja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 klima_tanulmányok.indd 6 2016.10.28. 15:27:00 TARTALOM 7 3.2.2.1. Plano Carpiniék útjának finnugor vonatkozásairól . . . . . . 94 3.2.2.2. Szövegközlések, fordítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 3.2.2.3. Plano Carpini úti jelentésének finnugor vonatkozású részletei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 3.2.2.4. Benedictus Polonus úti jelentésének mordvin vonatkozású részlete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 3.2.2.5. C. de Bridia úti jelentésének mordvin vonatkozású részlete 95 3.2.3. Rubruk útja a Mongol Birodalomba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 3.2.3.1. Rubruk útjának finnugor vonatkozásairól . . . . . . . . . . . . 96 3.2.3.2. Szövegközlések, fordítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 3.2.3.3. Rubruk úti beszámolójának finnugor vonatkozású részletei 97 3.3. Siegmund Herberstein: Moszkoviai úti jegyzetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 3.3.1. Siegmund (Sigismundus) Herberstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 3.3.2. Két utazás Moszkvába . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 3.3.3. Rerum moscoviticarum commentarii – Moszkoviai úti jegyzetek . . . 99 3.3.3.1. A mű keletkezési körülményei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 3.3.3.2. „Bestseller” a 16. században . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 3.3.3.3. A mű illusztrációi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 3.3.3.4. Az öntudatos diplomata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 3.3.3.5. A Moszkoviai úti jegyzetek jelentősége . . . . . . . . . . . . . . . 101 3.3.4. A Moszkoviai úti jegyzetek finnugor vonatkozású részeiről . . . . . . . 102 3.3.4.1. III. Vaszilij titulatúrája . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 3.3.4.2. A cseremiszekről (és a votjákokról) . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 3.3.4.3. A mordvinokról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 3.3.4.4. A Vótföldről és Karjaláról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 3.3.4.5. Beloozero és környéke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 3.3.4.6. Utazás Pecsorába, Jugrába és az Ob folyóhoz . . . . . . . . . 110 3.3.4.7. A Permi területről és a permi emberekről . . . . . . . . . . . . 112 3.3.4.8. A magyarokról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 3.3.4.9. Ismét Karjaláról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 3.3.4.10. Livóniáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 3.3.4.11. Hajózás a Jeges-tengeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 3.3.5. Szövegközlések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 3.3.6. A Moszkoviai úti jegyzetek finnugor vonatkozású részei . . . . . . . . . 121 3.4. Zalánkeméni Kakas István és az Iter Persicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 3.4.1. Zalánkeméni Kakas István . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 3.4.2. Kakas István követjárása Perzsiában . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 3.4.3. Az Iter Persicum (Perzsiai utazás) finnugor vonatkozású részletéről 132 3.4.4. Szövegközlések, fordítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 3.4.5. Az Iter Persicum finnugor vonatkozású részletének fordítása . . . . . 135 klima_tanulmányok.indd 7 2016.10.28. 15:27:00 8 JÜRKÁK, TORMÁK, MERJÁK 4. Muszlim geográfusok és utazók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 4.1. A muszlim földrajzi irodalom és a finnugorok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 4.2. A szerzőkről . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 4.2.1. Al-Éayhānī . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 4.2.2. Ibn FaÃlān . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 4.2.3. Ibn Rusta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 4.2.4. Íudūd al-Ýālam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 4.2.5. Al-BalÌī . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 4.2.6. Al-MasÝūdī . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 4.2.7. Al-IÒÔaÌrī . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 4.2.8. Ibn Íawqal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 4.2.9. Gardīzī . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 4.2.10. Al-Bakrī . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 4.2.11. Al-Bīrūnī . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 4.2.12. Al-Marwazī . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 4.2.13. Abū Íāmid al-ÇarnāÔī . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 4.2.14. Al-Idrīsī . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 4.2.15. Yāqūt al-Íamawī . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 4.2.16. Al-Qazwīnī . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 4.2.17. Rašīd ad-Dīn FaÃlallāh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 4.2.18. Ibn BaÔÔūÔa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 4.3. Muszlim geográfusok és utazók a burtászokról [burÔÁs] . . . . . . . . . . . . . . 151 4.3.1. Kik voltak a burtászok? Rövid kutatástörténet . . . . . . . . . . . . . . . 151 4.3.2. Ibn Rusta a burtászokról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 4.3.2.1. Ibn Rusta KitÁb aÝlÁq an-nafÐsa című művének a burtászokra vonatkozó részei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 4.3.3. A ÍudÙd al-ÝÁlam szerzője a burtászokról . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 4.3.3.1. A ÍudÙd al-ÝÁlam burtászokra [burÁdÁs] vonatkozó részlete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 4.3.4. Gardīzī a burtászokról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 4.3.4.1. Gardīzī Zayn al-aÌbÁr című művének Ibn Rustánál nem található burtász vonatkozású részlete . . . . . . . . . . . . . 166 4.3.5. Al-Bakrī a burtászokról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 4.3.5.1. Al-Bakrī Kitāb al-masālik wa-l-mamālik című művének Ibn Rusta művétől eltérő burtász vonatkozású részletei . . . . 168 4.3.6. Al-Marwazī a burtászokról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 4.3.7. A burtászok az al-Éayhānī-hagyományban . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 4.3.8. Al-MasÝūdī a burtászokról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 4.3.8.1. MurÙÊ aÆ-Æahab wa-maÝÁdin al-Êawhar . . . . . . . . . . . . . 169 klima_tanulmányok.indd 8 2016.10.28. 15:27:00 TARTALOM 9 4.3.8.1.1. Al-MasÝūdī MuruÊ aÆ-Æahab wa-maÝÁdin al-Êawhar című művének burtász vonatkozású részletei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 4.3.8.2. KitÁb at-tanbÐh wa-l-išrÁf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 4.3.8.2.1. Al-MasÝūdī KitÁb at-tanbÐh wa-l-išrÁf című művének burtász vonatkozású részlete . . . . . . . . . 173 4.3.9. Al-BalÌī és követői: al-IÒÔaÌrī és Ibn Íawqal a burtászokról . . . . . 174 4.3.9.1. Al-IÒÔaÌrī a burtászokról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 4.3.9.1.1. Al-IÒÔahrī Kitāb al-masālik wa-l-mamālik című művének a burtászokra vonatkozó részei . . . . . . . 175 4.3.9.2. A burtászok Ibn Íawqal leírása szerint . . . . . . . . . . . . . . 176 4.3.9.2.1. Ibn Íawqal: Kitāb al-masālik wa-l-mamālik című művének al-IÒÔaÌrīnál nem olvasható burtász vonatkozású rövid részlete . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 4.3.9.2.2. A burtászok és a rúszok Ibn Íawqal térképén 176 4.3.10. Al-Idrīsī a burtászokról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 4.3.11. Yāqūt al-Íamawī a burtászokról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 4.3.12. Al-Qazwīnī Burtász országáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 4.3.13. Rašīd ad-Dīn FaÃlallāh a burtászokról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 4.3.13.1. Rašīd ad-Dīn FaÃlallāh ÉÁmiÝ at-tawÁrÐÌ című művének burtász vonatkozású részlete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 4.4. Muszlim geográfusok és utazók Wīsū, Arū és Yūrā országáról . . . . . . . . . 182 4.4.1. Ibn FaÃlān úti beszámolója . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 4.4.1.1. Ibn FaÃlān nagy utazása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 4.4.1.2. Ibn FaÃlān úti beszámolójáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 4.4.1.3. Ibn FaÃlān úti beszámolójának Wīsū országára és az egyszarvúra vonatkozó részleteiről . . . . . . . . . . . . . . . . 184 4.4.1.4. Ibn FaÃlān úti beszámolójának Wīsū országáról és az egyszarvúról szóló részletei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 4.4.2. A Íudūd al-ÝÁlam szerzője a kimekek Y.ġsūnyāsū nevű területéről 189 4.4.2.1. A Íudūd al-ÝÁlamnak az Y.ġsūnyāsū körzetre vonatkozó részlete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 4.4.3. Al-Bīrūnī Īsū és Yūrā országáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 4.4.4. Al-Marwazī Īsū országáról, Yūrā népéről és más északi népekről 193 4.4.4.1. Al-Marwazī ÓabāÞīÝ al-Îayawān című művének Īsū és Yūrā országára vonatkozó részlete . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 4.4.5. Abū Íāmid al-ÇarnāÔī regényes útleírásai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 4.4.5.1. AbÙ Íāmid al-ÇarnāÔī Wīsū, Arū és Yūrā országáról . . . . 196 klima_tanulmányok.indd 9 2016.10.28. 15:27:00 10 JÜRKÁK, TORMÁK, MERJÁK 4.4.5.2. Az al-MuÝrib Ýan baÝÃ ÝaÊāÞib al-MaÈrib finnugor vonatkozású részei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 4.4.5.3. A TuÎfat al-albāb wa-nuÌbat al-aÝÊÁb finnugor vonatkozású részlete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 4.4.6. Al-Qazwīnī Wīsū és Yūrā országáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 4.5. Muszlim geográfusok az északi vidékekről, valamint Góg és Magóg népéről 202 4.5.1. Ibn FaÃlān meséi Góg és Magóg népéről . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 4.5.1.1. Ibn FaÃlān úti beszámolójának Góg és Magóg különös népéről szóló részlete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 4.5.2. Al-Marwazī észak népeiről . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 4.5.2.1. Al-Marwazī ÓabÁÞiÝ al-Îayawān című művének az egyéb északi népekre vonatkozó részlete . . . . . . . . . . . . . 207 4.5.3. Góg és Magóg népének országa Ibn Íawqal térképén . . . . . . . . . 208 4.6. Muszlim geográfusok és utazók Ar×ā városáról és az ar×ānīya népről . . . . . 208 4.6.1. Kutatástörténet: az ar×ānīya–erza-mordvin azonosítás . . . . . . . . . . 208 4.6.2. Al-IÒÔaÌrī az ar×ānīya népről . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 4.6.2.1. Al-IÒÔaÌrī Kitāb al-masālik wa-l-mamālik című művének az ar×ānīya népre vonatkozó részlete . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 4.6.3. Ibn Íawqal az ar×ānīya népről . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 4.6.4. Al-Bakrī az aw×ānīya népről . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 4.6.5. Al-Idrīsī az ar×ānīya népről . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 4.6.5.1. Al-Idrīsī Kitāb nuzhat al-muštāq című művének az ar×ānīya népre vonatkozó részlete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 4.7. Rašīd ad-Dīn a moksákról és az erzákról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 4.7.1. A ÉāmiÝ at-tawÁrÐÌ és finnugor vonatkozásai . . . . . . . . . . . . . . . . 222 4.8. Ibn BaÔÔūÔa rövid látogatása Bolgar városában . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 4.8.1. A városok érdekességeiből és az utak csodáiból adott ajándék a szemlélődők számára . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 4.8.2. Ibn BaÔÔūÔa útleírásának finnugor vonatkozásai . . . . . . . . . . . . . . . 223 4.8.3. Ibn BaÔÔūÔa útleírásának finnugor vonatkozású részlete . . . . . . . . . 224 4.9. Szövegközlések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 5. Orosz krónikák, évkönyvek és legendák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 5.1. Évkönyvírás a középkori Oroszországban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 5.2. Régmúlt idők krónikája . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 5.2.1. Az évkönyv keletkezéstörténete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 5.2.2. Az évkönyv finnugor vonatkozású részeiről . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 5.2.2.1. Első kronológiai csoport: 859–980 . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 5.2.2.2. Az átmenet: 1030 és 1042 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 5.2.2.3. Második kronológiai csoport: 1071–1103 . . . . . . . . . . . . 236 klima_tanulmányok.indd 10 2016.10.28. 15:27:00 TARTALOM 11 5.2.2.3.1. A finnugor–orosz kapcsolatok elmélyülése: folklorisztikus beszámolók . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 5.2.2.3.2. Orosz dinasztikus csatározások finnugor területeken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 5.2.2.4. Harmadik kronológiai csoport: a jugriai utazás 1096-os leírásától az évkönyv befejezéséig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 5.2.3. A Régmúlt idők krónikájának előzményei, különböző szerkesztései és a finnugor vonatkozású hírek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 5.2.3.1. A legelső évkönyv-összeállítás (Drevnyejsij letopisznij szvod) 250 5.2.3.2. Az 1073-as évkönyv-összeállítás és Jany Visatics finnugor vonatkozású információi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 5.2.3.3. Az 1095-ös évkönyv-összeállítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 5.2.3.4. A PVL 1113-as első szerkesztése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 5.2.3.5. A PVL 1118-as harmadik szerkesztése . . . . . . . . . . . . . . 253 5.2.4. Szövegközlések, fordítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 5.2.5. Az évkönyv finnugor vonatkozású részei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 5.3. Novgorodi I. évkönyv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 5.3.1. Az évkönyv változatai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 5.3.2. Novgorod és a finnugorok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 5.3.3. Az évkönyv finnugor vonatkozású részeiről . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 5.3.4. Szövegközlések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 5.3.5. Az évkönyv finnugor vonatkozású részei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 5.4. Jepifanyij Premudrij: Permi Szent István legendája . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 5.4.1. A legenda műfajáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 5.4.2. A szerző… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 5.4.3. …és műve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 5.4.4. Permi Szent István – egy legendás élet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 5.4.5. A legenda finnugor néprajzi és történeti vonatkozásai . . . . . . . . . . 316 5.4.6. Szövegközlések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 5.4.7. Permi Szent István legendája (részletek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 5.5. Kazanyi história . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 5.5.1. A Kazanyi história keletkezése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 5.5.2. A Kazanyi história kutatásának rövid története . . . . . . . . . . . . . . . 380 5.5.3. A Kazanyi história stílusa és műfaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 5.5.4. Két úr szolgái… A Volga–Káma vidéki finnugorok az oroszok és a nomád hódítók között . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 5.5.5. A Kazanyi história finnugor vonatkozású részeiről . . . . . . . . . . . . 386 5.5.6. Szövegközlések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 5.5.7. A Kazanyi história finnugor vonatkozású részei . . . . . . . . . . . . . . 394 klima_tanulmányok.indd 11 2016.10.28. 15:27:00 12 JÜRKÁK, TORMÁK, MERJÁK 6. Kislexikon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 6.1. Helyek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 6.2. Emberek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 7. Irodalomjegyzék . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 7.1. Források . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 7.2. Feldolgozások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442

leiras  
  
PatroNet CMS