Belépés

 | Kosár

loading

Legújabb kor 


A történelmi regény
Bolti ár: 2000,- Ft
Éppen nincs, de lesz!

A történelmi regény

Megjelenés éve: 1946
Oldalszám: 306
Kötés: fűzve
ISBN:
0. kiadás

darab   Kosárba

Vissza


A történelmi regény-re gyakran hivatkoznak, de a magyar olvasók könyvespolcáról hosszú ideje hiányzik. 1947-ben jelent meg magyarul Lukács 1936-37-ben, Moszkvában készült munkája. Harminc évig lehetetlen volt hozzájutni a műhöz. A szerző kísérletnek tekintette. Olyan esszének, amely - Lukács György szavaival - azt vizsgálta, "hogy a társadalmi lét problémáinak visszatükröződéséből hogyan nőnek ki organikusan a művészi ábrázolás alapvető esztétikai problémái" Tartalom Előszó 1 A történelmi regény klasszikus formája 5 A történelmi regény keletkezésének társadalmi és történelmi feltételei 5 Walter Scott 15 A klasszikus történelmi regény harca a romantikával 45 Történelmi regény és történelmi dráma (Ford.: Eörsi István) 67 Élettények mint az epika és dráma szétválásának alapjai 68 A drámai emberábrázolás különössége 84 A nyilvánosság problémája 104 A kollízió ábrázolása az epikában és a drámában 113 A historizmus fejlődésének vázlata a drámában és a dramaturgiában 126 A történelmi regény és a polgári realizmus válsága 143 A történelmi felfogás változásai a 48-as forradalom után 144 Privatizálás, modernizmus és egzotizmus 154 A plebejus ellenzékiek naturalizmusa 174 C. F. Meyer és a történelmi regény új típusa 188 A dekadencia általános tendenciái és a történelmi regény külön műfajiságának kialakítása 197 A demokratikus humanizmus történelmi regénye 213 A humanista tiltakozás irodalmának általános jellemzése az imperialista korszakban 215 Népiség és igazi történelmi szellem 239 Az életrajzi forma és problematikája 256 Romain Rolland történelmi regénye 275 Az új humanizmus fejlődési kilátásai a történelmi regényben 285 Tárgymutató 30

leiras  
  
PatroNet CMS