Belépés

 | Kosár

loading

Újkor 


Katolikus kincsek. Egyháztörténeti tanulmányik
Bolti ár: 1500,- Ft
Online ár: 1320,- Ft
Kedvezmény: 12%

Katolikus kincsek. Egyháztörténeti tanulmányik

Megjelenés éve: 2012
Oldalszám: 408
Kötés: fűzve
ISBN: 9786065530256
1. kiadás

darab   Kosárba

Vissza


kötet azokból a folyóiratokban vagy kisebb füzetekben megjelent tanulmányokból ad bőséges, közel teljes válogatást, amelyek a katolikus egyház erdélyi történetével foglalkoznak. Egyik részül a piarista rend erdélyi múltját dolgozza föl, tulajdonképpen a teljesség igényével, a kezdetektől (Beszterce, 1717) egészen saját koráig, 1940-ig. Ezt követik a további egyháztörténeti tanulmányok, amelyek nagyobbik része a kolozsvári jezsuiták iskolai intézményeit és építkezéseit tárgyalja. A kötet utolsó tematikus egységét azok a rövid életrajzok teszik ki, amelyet Biró Vencel 1940/1941-ben készített az "Erdélyi katolikus nagyok" című kötet számára. Végül mindezt a kötet szerkesztőjének, Sas Péternek tanulmánya zárja, amely Biró Vencel életét és történetírói munkásságát ismerteti és elemzi. Tartalomjegyzék: Rendtörténeti tanulmányok: Podolintól Szabadkáig – A kegyesrend besztercén, Medgyesen és a kolozsvári főiskola bölcsészeti karán – Az erdélyi rendházak az 1920-1940 közötti időszakban – Kolozsvár és a piaristák – A koloszvári piarista templom alapítása – Farkas utca 4. – Vass József – Vajda Gyula – – Egyháztörténeti tanulmányok: Kegytárgyak a régi erdélyiek lakásaiban – Bethlen viszonya Pázmánnyal – Bethlen Gábor és az erdélyi katolicizmus – Püspökjelölés az erdélyi római katolikus egyházmegyében – A kolozsmonostori belső jezsuita rendház és iskola Bethlen és a Rákóczi fejedelmek idejében – A kolozsvári jezsuita egyetem szervezete és építkezései a XVIII. században – Gróf Zichy Domonkos Erdélyben – Gróf Mailáth Gusztáv Károly püspök a román szenátusban – – Erdélyi katolikus nagyok: Fráter György – Forgách Ferenc – Báthory István– Báthory Kristóf – Szántó István – Leleszi János – Keresztúri Kristóf – Báthory András – Jósika István – Kakas János – Wass János stb. – Sas Péter: Biró Vencel piarista tartományfőnök és történetíró helye az erdélyi tudományos életben

leiras  
  
PatroNet CMS