Belépés

 | Kosár

loading

Legújabb kor 


A digitalitás paroxizmusa. Spektákulum, szimulákrum, kibernetiai állapot és a virtualitás hiperkaotikus okkultúrája
Bolti ár: 2480,- Ft
Online ár: 2480,- Ft
Kedvezmény: 0%

A digitalitás paroxizmusa. Spektákulum, szimulákrum, kibernetiai állapot és a virtualitás hiperkaotikus okkultúrája

Megjelenés éve: 2018
Oldalszám: 327
Kötés: fűzve
ISBN: 9786155753282
1. kiadás

darab   Kosárba

Vissza


A 21. század kiborgokkal, digitális és virtuális technológiákkal felvértezett poszthumán világában át kell élnünk a közölhetetlent, a leírhatatlant és a rögzíthetetlent. Saját testünket is meg kell nyitnunk a poszthumán világ dinamizmusának. Új szenzualitást, radikális nyitottságot követel meg a digitalitás és az új poszthumán technológiák által átitatott kibernetikai valóság. A digitalitás paroxizmusa című könyv célja, hogy Guy Debord spektákulum-elméletén, Jean Baudrillard szimulákrum teóriáján, a Tiqqun nevű kortárs francia kollektíva életművén, valamint Nick Land és a Ccru filo-fikciós mutációs szövegein keresztül rámutasson arra, hogy a kortárs kiberkultúra nemcsak a számítógépes hálózatok fokozódó jelenlétét vagy a mobiltelefonok általánosságát, esetleg a későkapitalizmus újabb stádiumát jelenti, hanem mindazt, ahogy ma gondolkodunk, ahogy egymáshoz vagy a valósághoz viszonyulunk. Szimulációkban elvesző kibergótokként törünk előre a digitalitás poszthumán mélységei felé, átverekedve magunkat a digitális dzsungellét és a spektákulum rémálmán, ráébredvén a kibernetikai állapot Azonosságára. A Szajna partján veszünk bele a képek mélységébe, és posztmodern Minótauroszokként lakmározunk a valóság maradványaiból, feloldódván a Kiberpozitív Kóda extázisában. Tartalomjegyzék: TARTALOM ELŐSZÓ (Böcskei Balázs) 7 ELŐHANG A vég vége mint elkezdhetetlen kezdet: 2019 digitális apokalipszis/virtuális világvége/hibridizált túlélés 11 0. BEVEZETÉS A KIBERKULTÚRA MEGKÖZELÍTHETETLENSÉGE ÉS A NONHUMÁN FILOZÓFIA LEHETŐSÉGEI 17 0.1 Melankolikus összeütközések és a felfénylő pixelek pluralitása 18 0.2 A digitális absztrakció különös kísértetiessége 27 0.3 A posztmodern állapot, a poszthumanitás és a nonhumán filozófia 31 0.4 Hálózatiasodott kiberkultúra: virtuális territorialitás, felgyorsult temporalitás, digitálisan felszeletelt korporealitás 48 1. A SPEKTÁKULUM RÉMÁLMA ÉS A SZITUACIONIZMUS 75 1.1 Hidakat felrobbantó szem: a spektákulum 76 1.2 A párizsi hobó: Guy Debord 78 1.3 Lázadás és tagadás: a szituacionizmus irányzata 80 1.4 A világ egységének elvesztése: a spektákulum-elmélet 85 2. A SZIMULÁKRUM TÜKÖRJÁTÉKA ÉS JEAN BAUDRILLARD 101 2.1 Egy Minótaurosz elmélete - a szimulákrum 102 2.2 Jean Baudrillard - rövid pályaív 105 2.3 A néma tömeg kiüresedettsége 113 2.4 Eltűnő valóság: reprodukció és szimuláció terei 128 2.5 A szimulákrum rendjei 132 2.6 Szimulákrum vs. spektákulum a jelentések hideg káoszában: barbárság vagy barbárság 143 2.7 Teljes berobbanás és perverz összeütközés: a Karambol erőszakeksztázisa 150 3. A KIBERNETIKUS ÁLLAPOT DIGITÁLIS ANTROPOTECHNIKÁJA ÉS A TIQQUN NEM-PROGRAMJA 171 3.1 A jelen kilátástalansága és az önfelbomlasztó lázadás 172 3.2 A kapitalizmus által penetrált fiatal lány teljes kiüresedettsége 187 3.3 A nem-program öndekonstruáló erőszak-elképzelése 195 3.4 A Láthatatlan Bizottság és az eljövendő polgárháború 207 3.5 A kibernetikai hipotézis mint az Azonos végső formája 211 3.6 Az elidegenedés körei 214 4. KIBERGÓTIKUS KÍVÜLISÉG ÉS HIPERVIRÁLIS ÉLETTELENSÉG: NICK LAND ÉS A CCRU 229 4.1 A kozmikus trauma kibergótikus anarchitektúrája 230 4.2 A Kívüliség technicizált szörnyének okkult orgiája és az "Az" poszthumán multiplicitása 239 4.3 A digitális dzsungellét xeno-rémálma, a liftező jégmezők és a K-megszállók 246 4.4 A non-matematikai gépies számrendszerek romantikus irracionalizmusa és a qwernómia mesterséges intelligenciájának poszthumán racionalitása 253 4.5 A hipervirális leolvadás 260 4.6 Az Élettelenség, a virtualitás jövőtlensége és a halál mint teoretikus hidraulikus emelő 265 4.7 A társadalmi akceleráció húsdarálója 270 4.8 Katakomba, Labirintus, Datakomba, K-gót Kripta: Land kibergótikus geofilozófiája 280 4.9 X-Kóda és a landiánus xeno-esztétika Jake és Dinos Chapman művészetében 294 KIBERPOZITÍV KÓDA 309 BIBLIOGRÁFIA

leiras  
  
PatroNet CMS