Belépés

 | Kosár

loading

általában 


Az esztétika rövid története
Bolti ár: 1200,- Ft
Online ár: 1200,- Ft
Kedvezmény: 0%

FIGYELEM!
A könyvből ez az utolsó példány! Amennyiben meg szeretné vásárolni, rendelje meg mielőbb!

Az esztétika rövid története

Megjelenés éve: 1987
Oldalszám: 550
Kötés: kötve
ISBN: 9630931583
3. kiadás

darab   Kosárba

Vissza


Jó állapotú könyvtári fölöspéldány Az esztétikum gondolati meghódítása az antikvitásban 9 Kezdetek 9 A szépség antik felfogása: Platón 27 A mimézis fogalma a klasszikus virágkor művészetelméletében 35 Arisztotelész a művészeti mimézis keltette katarzisról 53 A hellenisztikus korszak esztétikája 68 A középkor esztétikája 88 Őskereszténység 92 Patrisztika 95 Skolasztika 130 A reneszánsztól a felvilágosodásig 140 A reneszánsz esztétikája 140 A klasszicizmus 157 A felvilágosult művészetfelfogás 164 A német klasszikus idealizmus 201 A művészet humanizáló küldetésének elmélete 205 Még egyszer Kant, avagy a "gondolkodásmód forradalma" az esztétikában 213 Goethe a szimbólumról és az allegóriáról 216 A forma problémája a klasszikában 222 Történetiség 226 Hegel, a klasszikus polgári művészetfilozófia betetőzője 229 A polgári társadalom problematikája a hegeli esztétikában és a romantikusoknál 239 A romantikus esztétika 244 A válaszút 244 A romantikus antikapitalizmus 249 A művészet új definíciója 250 Progressive Universalpoesie 257 A zene modellfunkciója 259 Újfajta vallásszükséglet 267 Új mitológia 275 Az allegória romantikus elmélete 278 Visszacsatolások 286 Realizmus és antirealizmus elméleti polarizálódása 304 "A művészeti korszak vége" (Heine) 305 "A szépség mozzanatai" 308 Az orosz forradalmi demokraták 315 A művészet mint életelixír (Schopenhauer) 337 A művészet vége á la Kierkegaard 346 Marx és Engels esztétikája 354 Művészet és szocialista mozgalom 354 Marxizmus és esztétika 359 Marx a valóság esztétikai elsajátításáról 365 Proletár szocializmus: archimedesi pont az irodalomkritikában 373 Realizmuselmélet 381 A művészet mint ideológia és mint az emberi nem öntudata 388 Polgári esztétikai irányzatok 1848-tól a századfordulóig 399 "Dekadencia" - idézőjellel és idézőjel nélkül 400 Az esztétikai pozitivizmus 405 A naturalizmus elmélete 410 A szimbolizmus mint oppozíció és mint kiegészítés 415 A "beleélés" elméletétől az "absztrakció" elméletéig 428 A 20. század esztétikája. Elméleti-történelmi vázlat 439 A II. Internacionálé korának esztétikája 441 Lenin a kultúra forradalmáról 455 Hermeneutikus művészetértelmezés (Diltheytől Heideggerig) 472 Új pozitivizmus és új negativizmus 503 A jelenkori marxizmus és az esztétikai kutatás távlatai 525 Névmutató 541

leiras  
  
PatroNet CMS