Belépés

 | Kosár

loading

Szerzők - Kántás Balázs 


Megjelent könyvei:
(Az)Európa(i)Rádió(s)
(Contra-)Theoria Esszék, tanulmányok
A Kettőskereszt Vérszövetség. Egy titkos katonai szervezet tevékenysége az 1920-as évek Magyarországán
A közvetlenség illuziója
A lélegzetkristály feltörése.Kommentár Paul Celan Atemkristall c. ciklusához
A magába zárt vers
A paradigmák fölé emelkedő költő
A szépség aktualizálása Paul Celan kései költészetében
Áthangolás. Válogatott tanulmányok az irodalomról, művészetről, kultúráról való szabad gondolkodás jegyében
Az elhallgatás poétikája. Paul Celan versek elemzései
Damnation in Edgar Allan Poe's "The Raven"
Élő-beszéd-mód. Esszéisztikus kismonográfia Kemény István költészetéről
Fantomképek
Félkomfortos magánpokol /Versek/
Fingerprints.Five essays on Poetry
Fordulópont. Esszék, tanulmányok, kritikák
Hamuból poézis A holokauszt traumája Paul Celan költészetében
Hangpróba - Kötetkritikák a legifjabb magyar költőnemzedék képviselőiről
Jelentésvadászat
Latitude. 10 Essays on Poetry
Lost Words
Merítés. Kritikák a kortárs magyar líra tárgyköréből
Message in the Bottle. Essays around Paul Celans Poetry
Mosaics
Nyelv/rács/törés. Közelítések Paul Celan költészetéhez
Paul Celan költészetének magyar recepciója és hatása a kortárs magyar középnemzedék költészetére
Poetica Humanistica Hungarica (Postmoderna?) Személyesség, közösségi beszédmód humanizmus reprezentatív kortárs magyar költők életművében
Prospero sziluettje. Esszéisztikus tollvonások Géher István portréjához
Rongyosan és titkosan a hazáért
Röntgenkép 56 vers 7 stációban
The illusion of immediacy
Több a semminél. Esszék az irodalomról
Tryptich
Túl a médiumokon. Paul Celan költészetének mediális aspektusai
Vers/fordulatok. Esettanulmányok a versfordításról


  
PatroNet CMS