Belépés

 | Kosár

loading

Újkor 


Viszály és együttélés. Vallások és felekezetek a török hódoltság korában
Bolti ár: 3360,- Ft
Online ár: 2957,- Ft
Kedvezmény: 12%

Viszály és együttélés. Vallások és felekezetek a török hódoltság korában

Megjelenés éve: 2017
Oldalszám: 623
Kötés: kötött
ISBN: 9789639671638
1. kiadás

darab   Kosárba

Vissza


Tartalomjegyzék: Hafenscher Károly: Lectori salutem Ittzés Gábor: Szerkesztői előszó Ács Pál, ‘Az Ige fogságában: Biblia és bibliaismeret Magyarországon a reformáció korában’ Bagi Zoltán Péter, ‘A bécsi zsidó közösség és Mordechai (Marx) Meisl pénzügyi szerepvállalása a tizenöt éves háborúban (1591–1606)’ Baku Eszter & Kovács Gergő, ‘Kulturális emlékezet rétegei: Oszmán épületek emlékezete Magyarországon’ Balázs Mihály, ‘Közel az iszlámhoz? Az korújkori unitarizmus és a muszlim hit viszonya az újabb kutatások tükrében’ Balogh Judit, ‘Vallások, felekezetek között: Apafi Mihály erdélyi fejedelem portai diplomáciájának elemei’ Bitskey István, ‘Katolikus szerzők iszlámképe a hódoltság idején’ Csepregi Zoltán, ‘A török a protestánsokat pártolja? A hódoltsági reformációról Melanchthontól Bullingerig’ Ferenczi Ilona, ‘Üdvözlégy Mária – Üdvözlégy Krisztus: Keresztény felekezetek közös dallamkincse a 16–17. században’ Gerelyes Ibolya, ‘Az arabeszk motívum megjelenése a 17. századi mezővárosi ötvösségben’ H. Németh István, ‘Kassa, egy többfelekezetű régióközpont jellegzetességei a 16–17. században’ J. Újváry Zsuzsa, ‘A barsi református falvak a török uralom alatt és az 1599. évi tatárpusztítás’ Lovas Borbála, ‘Magyar törökök, kicsiny pogányok, zsidózók: Az unitarizmus kritikája a 17. századi hitvitai irodalomban’ Mikó Árpád, ‘A magyarországi oszmán-török épületek szerepe művészettörténetünkben: Műemlékvédelem és művészettörténet-írás’ Muntan Emese, ‘Felekezeti határok áthágása: Törvénytelen és vegyes házasságok a 17. századi Temesközben és a Szörénységben’ Őze Sándor és Dobrovits Mihály, ‘Magyarország török hódoltsága és az iszlám ismerete a 16. század második felében és a 17. század első harmadában’ Péter Éva, ‘Dallamok felekezetváltása a 16–18. századi gyülekezeti énekgyakorlatban’ Sudár Balázs, ‘Dzsámivá alakított templomok a hódoltságban’ Tusor Péter, ‘Kortársak vallomásai Pázmány Péterről’ Varga Szabolcs, ‘Reformáció a Dél-Dunántúlon a 16. században’ Varsányi Orsolya, ‘A Mahomet vallása és az Vyitoc Pázmány Péter Kalauzában’ Angol és német nyelvű összefoglalók A kötet szerzői Képek Névmutató

leiras  
  
PatroNet CMS