Belépés

 | Kosár

loading

 


Lehetetlen küldetés?
Bolti ár: 2600,- Ft
Online ár: 2288,- Ft
Kedvezmény: 12%

Lehetetlen küldetés?


Jezsuiták Erdélyben és Felsõ-Magyarországon a 16–17. században

Megjelenés éve: 0000
Oldalszám: 286
ISBN: 978 963 236 134 5
0. kiadás

darab   Kosárba

Vissza


KATALÓGUS * Antropológia, néprajz o Studia Ethnologica Hungarica o Fontes Ethnologiae Hungaricae - forráskiadványok o Folklór o Szóhagyomány o Kultúrák keresztútján o Szőlőhegyek történetének forrásai o Romaverzum o Világok arca o Documentatio Ethnographica o A világ eposzai o További kötetek ebben a témakörben [Antropológia] * Filozófia o Rezonőr o Tudománytörténet és tudományfilozófia o További kötetek ebben a témakörben [Filozófia] o Argumentum o A filozófia útjai o Cogito könyvek o Dasein Könyvek o Oxfordi tanulmányok a filozófia köréből o Ad marginem * Irodalomelmélet o Szöveg és emlékezet o Ligatura o Párbeszéd-kötetek o Dayka könyvek o További kötetek ebben a témakörben [Irodalom elmélet] * Kommunikáció o További kötetek ebben a témakörben [Kommunikáció] o Új Média -RE:MIX Lehetetlen küldetés? Vajon van esélye a jezsuita rendnek a 16. század végi és a 17. századi Erdélyben, Európa felekezetileg legtarkább országában a szilárd megtelepedésre? Az erdélyi hatalom ugyanis nem egyformán mért a sokféle vallás között, a katolikusok a Báthori-fejedelmek időszakát leszámítva mindig hátrányos megkülönböztetésben részesültek. Az ellenszenv leginkább a jezsuita rendet sújtotta, akik a leghatékonyabban képviselték a megújuló katolicizmus eszméit Európában és a tengeren túl. A rend a 16. század végén túlságosan nagy lendülettel, a helyi viszonyokkal nem sokat törődve próbálta a lábát megvetni Erdély földjén, majd a kudarcból okulva a következõ században csendesebben és bölcsebben kezdték újra a munkát. A kötet tizenkét tanulmánya ezeket a folyamatokat vizsgálja. A szerző legújabb könyvében sokéves forrásfeltáró munka eredményeképp számos kérdésben pontosítja és árnyalja a jezsuiták erdélyi és tágabban magyarországi működésével kapcsolatos ismereteinket.

leiras  
  
PatroNet CMS