Belépés

 | Kosár

loading

Legújabb kor 


Látomások a lefejezésről. Georges Bataille filozófiája
Bolti ár: 3000,- Ft
Online ár: 2550,- Ft
Kedvezmény: 15%

Látomások a lefejezésről. Georges Bataille filozófiája

Megjelenés éve: 2017
Oldalszám: 208
Kötés: fűzött
ISBN: 9786155251979
0. kiadás

darab   Kosárba

Vissza


Kötetünk elsőként foglalkozik részletesen Georges Bataille filozófiájával és társadalomelméleti gondolataival magyar nyelven. Bataille munkássága nagy befolyással volt a huszadik századi kontinentális filozófiára és szépirodalom-ra egyaránt. Olyan közismert gondolkodókra gyakorolt hatást, mint Jean Bau-drillard, Jacques Derrida, Michel Foucault, Julia Kristeva, Nick Land és Henry Miller. Bataille kulturális befolyása messze túlmutat az akadémiai filozófia területén: meghökkentő és rendkívüli erejű írásai hozzájárultak új művészeti zsánerek kialakulásához is. Bataille írásaiban a negativitás mellett a humanizmus, a modernitás és a felvilágosodás kritikája és kifordítása jelenik meg. De ez a radikális tagadás és negativitás nem öncélú gesztus, hanem egy új közösségi gondolat megalapozásának igényével magyarázható. Bataille műveiben külö-nös és hangsúlyos szerepet kapnak a ritualitás, a szentség, a szuverenitás és egy alternatív politikai lehetőség gondolatai. Tézisünk szerint megalapozottan állíthatjuk, hogy Bataille életműve túlmutat az esztétikai és művészeti aspek-tusokon, noha ezek önmagukban sem mellékesek, és ezekből az elemekből egy átfogó filozófiai rendszer rekonstruálható. Kötetünkben egy olyan teoretikus perspektívát kívánunk megnyitni, amely a dekonstrukción, a poszt-strukturalizmuson és az áldozati jellegen keresztül azt a "lefejezett filozófiát" mutatja meg, amely meghaladja a modernitás produktivista, elidegenedett, a közösségiségtől eltávolodott kiábrándult való-ságát. Odo Marquardnak a filozófia "lefejezettségéről" szóló tézisét új megvilágí-tásba helyezheti a bataille-i szempont kibontása. A filozófia Marquard el-gondolásában elveszítette megalapozottságát. Bataille gondolkodása elvezet-het bennünket egy olyan filozófiai felfogásmódhoz, amely megszabadul a megalapozási igénytől. Ebben az értelemben Bataille "ateológiája" mutatja meg számunkra azt, hogy mi marad a gondolkodásból és a szubjektumból az ab-szolútumok eltörlését követően. A nagy metafizikai rendszerek és teleológiák diszkreditálása következtében nemcsak a világ válik fejetlenné, hanem a filo-zófiának is fej nélkülivé kell átlényegülnie. Ennyiben Bataille a posztmodern gondolkodás anti-logocentrizmusának egyik előfutárának is tekinthető. Könyvünkben anti-logocentrikus gondolatként, az emberi szubjektivitást privilegizáló filozófiák ellenpólusaként értelmezzük a bataille-i filozófiát, amely a poszthumanizmus felé is nyitott. Tartalomjegyzék: Előszó 7 A VÉG BEVEZETÉSE A fejetlenség eksztázisa 11 1. TÁTONGÓ SÖTÉT LYUK Erotizmus és halál 37 2. SZOLÁRIS KÖLTEKEZÉS Általános ökonómia 75 3. LEHETETLEN SZUVERENITÁS Fejetlen politika 111 4. SZENT ATEOLÓGIA Bataille misztikája 151 A VÉG BEFEJEZÉSE A lefejezés lefejezése és az abszentológiai szakralitás 179 Bibliográfia 193

leiras  
  
PatroNet CMS