Belépés

 | Kosár

loading

Elmélet 


A magyarországi nemzetiségek nemzeti ideológiája
Bolti ár: 800,- Ft
Online ár: 800,- Ft
Kedvezmény: 0%

FIGYELEM!
A könyvből ez az utolsó példány! Amennyiben meg szeretné vásárolni, rendelje meg mielőbb!

A magyarországi nemzetiségek nemzeti ideológiája

Megjelenés éve: 1983
Oldalszám: 292
Kötés: kötött
ISBN:
0. kiadás

darab   Kosárba

Vissza


TARTALOM A nem magyar népek nemzeti ideológiája és mozgalmai a polgári fejlődés útján 9 A horvát autonómia és a nemzeti tudat kialakulása 11 A feudális privilégiumok és a magyar-horvát viszony 11 A progresszív forrásból táplálkozó ideológia 14 A szerb ortodox egyház és a modern nemzeti öntudat 16 A feudális nemzeti mozgalom 16 A szerb nemzeti ideológia másik arculata 23 A szász kiváltságok és a nemzeti ideológia 28 A szász-magyar viszony, a szász képviselők az erdélyi országgyűlésen 28 A történetírás és az irodalom a szász önkormányzatért 29 A modern román nemzeti eszmevilág kialakulása 32 A román felvilágosodás 34 A Supplex Libellus Valachorum 39 A szlovák nemzeti tudat kiválása a szlávból 44 A katolikus nemzetkoncepció 45 A protestáns nemzeti ideológia 49 A magyarországi ukrán fejlődés elmaradottsága 54 A "nemzeti" ideológia tükröződése a történeti-nyelvészeti munkákban 54 A nyelv és a művelődés a nemzeti egyenjogúság és a liberalizmus szolgálatában 56 A horvát kulturális élet fejlődése 56 A nyelvművelés, irodalmi norma 56 Az illírizmus kulturális programja és eredményei 58 A szerb nyelvművelés és kulturális mozgalom 65 Harc az egységes népi normáért 65 A szerb művelődés fejlődése 67 A szlovák irodalom és társadalmi élet kibontakozása 71 Az irodalmi nyelv megteremtéséért folytatott küzdelem 71 Az irodalom és a publicisztika fejlődése 74 A szlovák szervezetek 82 A román nyelv és kultúra előrehaladása 84 Az egységes norma megteremtésének útján 85 Az irodalmi élet 86 A kulturális fejlődés a Szászföldön 91 A szász irodalom és sajtó 91 Az egyesületi és tudományos élet 96 A magyarországi ukrán nyelvi-kulturális mozgalom kezdetei 98 A ruszin nyelvművelés kozervativizmusa 99 A világi irodalom első lépései, a történetírás 102 A magyarok és a nemzetiségek közötti viszony 106 Magyarosító törekvések a 18. század végétől a 19. század negyvenes éveiig 106 Az irányt mutató irodalom 106 A megyék tevékenysége 110 A türelmes nézetek 114 Megértés és magyarosítás 114 A jakobinusok felfogása 118 Magyar rokonszenv a nemzetiségek iránt a 19. század első évtizedeiben 120 A harmincas és a negyvenes évek 125 A magyar nemzetiségi politika irányzatai a negyvenes években 127 Az ellenzék koncepciója 127 Széchenyi és a konzervatívok felfogása 132 A magyar radikálisok nézetei 134 Az aulikusok álhazafisága 136 Kulturális és politikai kapcsolatok a magyar és a nemzetiségi mozgalmak között 137 Az irodalmi norma ösztönző példája és a bilingvizmus hatása 139 A személyes érintkezés 142 Az irodalmi-művelődési visszhang, fordítások 149 Kapcsolatok a színművészetben 157 Az Egyetemi Nyomda a magyarországi nem magyar népek kulturális fejlődéséért 159 A politikai kapcsolatok 162 A politikai-nemzeti mozgalmak polgári jellegének erősödése 173 A horvát nemesi és polgári-nemzeti törekvések közeledése és egybekapcsolódása 173 A magyar-horvát rendi szövetség felbomlásának kezdetei és az illírizmus 173 A magyar-horvát politikai küzdelmek a harmincas években 176 A nemzetiségek poltikai mozgalma Erdélyben 180 Román és szász kivánságok a harmincas évek erdélyi országgyűlésein 180 A Gazeta de Transilvania megjelenésének első évei 182 A szlovák polgári értelmiség küzdelme az egyenjogúságért 184 A nyelvharc megindulása 184 A nemzeti mozgalom és a szlovák parasztság 189 A nemzeti ellentétek kiéleződése a polgári forradalom előtt 192 A magyar-horvát fegyveres összetűzés előzményei 192 A horvát nemzeti mozgalom polgári irányú továbbfejlődése 192 A Horvát Nemzeti Párt balszárnyának kialakulása. Megegyezési kísérletek a magyar, valamint a horvát mozgalmak között 201 A szlovák nemzeti mozgalom politikai aktivitásának megnövekedése 204 A magyar-szlovák nyelvharc további állomásai 204 A szlovák nemzeti mozgalom differenciálódása a forradalom előtti években 208 A nemzetiségi küzdelmek Erdélyben 214 Az 1841-43. évi erdélyi országgyűlés és a magyar-szász nyelvharc 214 A Gazeta de Transilvania nemzeti-liberális koncepciójának kibontakozása 218 A román nemzeti mozgalom differenciálódása és az 1846-47. évi erdélyi országgyűlés 229 Az eltérő fejlődés 232 A magyarországi románok és a magyar nemzeti mozgalom 232 A magyar-szerb viszony lassú éleződése 237 A magyarországi ukrán nemzeti törekvések 241 A modern nemzeti ideológia jellemzői 244 Az egykorú nemzet-haza fogalom, a nemzet felébresztése 245 A nemzeti integráció 253 A nép nemzetbe emelése 260 A nemzeti szimbólumok 262 Források és irodalom 265 Utószó 286

leiras  
  
PatroNet CMS