Belépés

 | Kosár

loading

Néprajz, antropológia 


Démonikus és szakrális világok határán. Mentalitástörténeti tanulmányok Pócs Éva 60. születésnapjára
Bolti ár: 4500,- Ft
Éppen nincs, de lesz!

Démonikus és szakrális világok határán. Mentalitástörténeti tanulmányok Pócs Éva 60. születésnapjára

Megjelenés éve: 1999
Oldalszám: 644
Kötés: fűzött
ISBN: 9635670168
1. kiadás

darab   Kosárba

Vissza


Vargyas Gábor: Yiang Su: a brú földisten Katona Imre: Kísérlet a vallási alapfogalmak meghatározására (A mana hit afrikai alakváltozatai) Hoppál Mihály: Samanizmus és animizmus Uray-Kőhalmi Katalin: A jó nővér, a rossz nővér és a fehér nyúl Nagy Zoltán: A jávorszarvas - egy hanti áldozati tárgy ürügyén Sárkány Mihály: "Igaz" történetek kikuju boszorkányokról Klaniczay Gábor: A rontás- és gyógyításelbeszélések struktúrája: maleficium és csoda Tóth G. Péter: Három történet egy 18. századi boszorkányról a bírósági eljárás tükrében Erdész Sándor: Boszorkány a nyírségi néphagyományban Grynaeus Tamás: Szépasszonyok és tudósok Dávodon Frazon Zsófia: Az ördög alakja és az ördögszövetség motívuma a magyarországi boszorkányperekeben és a hiedelemmondákban Tari Lujza: Zene és hiedelem Szilágyi Miklós: Néphitadtadatközlők - manapság. Kisújszállási példák Paládi-Kovács Attila: Adatok a régi Torna megye népi hitvilágához Keszeg Vilmos: A hiedelemmondák morfológiai elemzésének néhány tanulsága Annamária Lammel: Látni ami nem létezik: néphit és percepció Csonka-Takács Eszter: Elváltás a magyar néphitben Demény István Pál: A darázs lenyelése Görög Veronika: Predesztináció és álom a mesében Szemerkényi Ágnes: "A' Rózsának is mindenkor szomszédgya a' tövis" Benedek Katalin: Mesei motívumok rendszere Landgraf Ildikó: Két műfaj határán. Fogalomhasználat és rendszerezési kérdések a magyar mondakutatásban Lovász Irén: A szakrális kommunikáció elméletéhez Küllős Imola: Egy református parasztpróféta Mária-látomásai Kríza Ildikó: Erdélyi szombatos énekek Barna Gábor: Remeték a XVIII. századi egri egyházmegyében Sándor Ildikó: Búcsújárás és engesztelés a homokkomáromi kegyhelyen. ADatok egy szent hely kontinuitásának és megújulásának krédéshez L. Imre MÁria: "Szent Bálint, gyógyítója lelki és testi szükségeknek" (Adatok dél-dunántúli kultuszához és ikonográfiájához) Szigeti Jenő: Skaricza Máté.Szegedi Kis István életrajzának egyik vallásnéprajzi motívuma Tátrai Zsuzsa: Szt. Erzsébet legendája és a pünkösdölés Kristóf Ildikó: "Rendeld el házadat, mert meghalsz." A végrendelet készítés normái és formái a 16-17. századi magyarországi falvakban és mezővárosokban Égető Melinda: Írott és íratlan törvény nyugat-dunántúli szőlőhegyek életében a 17-18. században Zentai Tünde: A lakáskultúra emlékei a boszorkányperekben Jávor Kata: Mai falusi folyamatok. A paraszti kultúra felbomlásának dinamikája Flórián Mária: "Ruha teszi az embert" Nagy Ilona: Esettanulmány az ajándékozás antropológiájához: az ötvenévesek megajándékozása Szacsvay Éva: Karácsony-ünnep változásai György Erzsébet: Apor Péter kultúrája és a "náj módi"

leiras  
  
PatroNet CMS