Belépés

 | Kosár

loading

Legújabb kor 


Medialitás, eseményontológia, gyakorlat. Hermeneutikai útkeresések
Bolti ár: 2990,- Ft
Online ár: 2542,- Ft
Kedvezmény: 15%

Medialitás, eseményontológia, gyakorlat. Hermeneutikai útkeresések

Megjelenés éve: 2020
Oldalszám: 246
ISBN: 9789634146247
1. kiadás

darab   Kosárba

Vissza


A kötet a ,,medialitás egy újszerű eszméjének az előtérbe állítását, filozófiai jelentőségének a körvonalazását célozza. Eközben döntően Heidegger és Gadamer hermeneutikai filozófiája gondolatkörében mozog. Alaptézise szerint e szerzők ,,eseményontológiái egy, az ősi indoeurópai nyelvekben tükröződő ,,mediális, esemény-orientált világértelmezést újítanak meg s ruháznak fel egyetemes-ontológiai jelentőséggel, s így maguk is kiváltképp e világszemlélet felől világíthatók meg. A kötet nyitó fejezete - nyelvtörténeti kutatásokra hagyatkozva - ezt az ősi szemléletmódot hivatott körvonalazni, elsősorban az említett nyelvek igerendszereit uraló ún. középige (mesotes) szemantikai funkciójának felfedése révén. A tét itt a ,,tiszta, alanytalan esemény, illetve a ,,mediálisan pozícionált alany eszméinek a visszanyerése, melyeket a nyugati gondolkodásmódban fokozatosan teret nyerő aktivitás és passzivitás terminusai mindinkább elhomályosítottak. A következő két fejezet egyrészt a korai Heidegger, másrészt Gadamer munkásságát elemzi azt szem előtt tartva, miként jut bennük érvényre a medialitás itt tárgyalt sajátos eszméje. Végül a záró fejezet e gondolkodók hermeneutikai kezdeményezéseinek új összefüggésekben való továbbgondolását célozza. Egyrészt az emberi gyakorlat fő módozatai hagyományos, Arisztotelészre visszanyúló tipológiájának az újrafogalmazására tesz kísérletet másrészt a hermeneutikai megközelítés társadalomkritikai-politikai relevanciáját igyekszik vázolni.

leiras  
  
PatroNet CMS