Belépés

 | Kosár

loading

Legújabb kor 


Szabadság és igazság.Matematikai gondolkodás és filozófiai elmélkedés
Bolti ár: 2500,- Ft
Online ár: 2200,- Ft
Kedvezmény: 12%

Szabadság és igazság.Matematikai gondolkodás és filozófiai elmélkedés


Radikális gondolkodók

Megjelenés éve: 2011
Oldalszám: 209
Kötés: fűzve
ISBN: 9789632795652
1. kiadás

darab   Kosárba

Vissza


A vi­lág­hí­rű ma­te­ma­ti­ka­fi­lo­zó­fus-tör­té­nész utol­só kö­te­té­ben is a dog­mák nél­kü­li gon­dol­ko­dás leg­je­len­tő­sebb his­to­ri­kus pró­bá­ja­ként mu­tat­ja be a nem­euk­li­de­szi geo­met­ri­át. Tu­do­má­nyos és fi­lo­zó­fi­ai gon­dol­ko­dás mér­kő­zé­sét kö­vet­het­jük nyo­mon.

leiras  
  
PatroNet CMS